skip to Main Content
Bel Ons: 06-34058808

Miraya Welzijn biedt gespecialiseerde individuele begeleiding en ondersteuning aan (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD en/of een lichte verstandelijke beperking, op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN). Deze begeleiding is systeemgericht, wat wil zeggen dat de gehele sociale context erbij wordt betrokken. De individuele begeleiding heeft als doel het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid van de (jong) volwassene. Hierbij worden ook het systeem en het sociale netwerk betrokken.

Binnen de individuele begeleiding kunnen diverse hulpvragen aan bod komen, zoals:

  • Begeleiding bij de zelfredzaamheid van de cliënt
  • Begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de cliënt
  • Begeleiding van de cliënt bij het plannen en organiseren van activiteiten
  • Begeleiding van de cliënt bij het opbouwen van een sociaal netwerk
  • Begeleiding van de cliënt bij dagbesteding/ werk
  • Begeleiding van ouder(s)/verzorger(s), broers/ zussen van de cliënt
  • Het ontlasten van ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt