skip to Main Content
Bel Ons: 06-34058808

Miraya Welzijn biedt beschermd wonen op een kleinschalige zorglocatie,  in een gezonde woonwijk, om een zo optimaal mogelijke situatie te creëren en de juiste ontwikkeling te stimuleren. Binnenshuis wordt gezorgd voor structuur, regelmaat, nabijheid en veiligheid. De bewoners begeleiden wij bij het plannen en organiseren van taken en activiteiten en bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. Wij helpen de cliënten om hun zelfstandigheid te vergroten en hun doelen te bereiken.

De mate waarin de bewoners begeleiding ontvangen hangt af van de gestelde indicatie, hulpvraag en eigen behoefte. Samen met de persoonlijk begeleider wordt een zorgplan opgesteld waarin de doelen van de client centraal staan. Het creëren en behouden van eigen regie vinden wij hierin erg belangrijk.

De begeleiding is gericht op het bevorderen of behouden van de zelfredzaamheid en integratie in de samenleving. Wanneer de client er aan toe is, bestaat de mogelijkheid door te groeien naar volledige zelfstandig wonen met (intensieve) ambulante ondersteuning.